Til Fagfolk

Institutionen har 30 basispladser. 10 vuggestue og 20 børnehavepladser til børn med  psyko/sociale vanskeligheder.

Disse pladser tildeles af et særligt visitations udvalg i Københavns Kommune.

Når et barn skal visiteres foregår det via den sagsansvarlige i PPR distrikterne. Det er denne person, der udfylder skemaet og vedhæfter eventuel udtalelse fra sundhedsplejerske, daginstitution eller andre involverede fagpersoner.

Skemaet indsendes til sekretæren for visitationsudvalget : Ida Friis Rademacher, der kan kontaktes på

Tlf 33664082 eller mail VisitationBasisogSpecialpladser0-5ar@buf.kk.dk

Det er ikke en nødvendighed for tildeling af basisplads at der foreligger en socialsag og selvom der er en socialsag er pladserne finansieret af B.U.F og  derfor uden omkostninger for S.O.F.

Visitationsmøder afholdes ca 1 om måneden.

I forhold til ovenstående kan følgende kontaktes:

Leder Jane Weltz  tlf 32591950 eller mail Jane@eksper.dk

Souschef Leif Nielsen tlf 32591950 eller mail leif@eksper.dk