Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 3 fagfolk.
Bestyrelsesarbejdet foregår ifølge vedtægterne og forretningsordenen.Kontakt til bestyrelsen.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at:

Henvende dig på kontoret, hvorefter du/I kan hjælpes videre. Tlf 32591950,
eller ved direkte henvendelse på kontoret.

Du finder forældrerepræsentanterne ved at se efter sedlen ” min mor/far sidder i bestyrelsen” i børnenes garderobe, samt opslag i vindfang med billede og kontaktoplysninger. Du kan henvende dig direkte til medlemmerne eller lægge en besked i garderobeskabet.