Kompetencecenter

Om os/formål.

Kompetencecenter Eksperimental Institutionen er en del af KBH´s kommunes samlede indsats for at arbejde med inklusion af børn i særlige positioner.
Eksperimental Institutionen har i ca 30 år arbejdet med inklusion af børn med særlige behov. (læs institutions beskrivelse andet sted på hjemmesiden)
Formålet er at den mangeårige faglige viden/erfaring skal deles med andre fagpersoner, skoler/institutioner.
Vi vil gerne kalde vores kompetencecenter for praksis nærkompetence udvikling, hvor der bygges bro mellem erfaringer/teori/praksis. D.v.s der tages udgangs punkt i jeres egen kendte praksis, men samtidig skal der gives mulighed for et nyt perspektiv.

Hvad kan vi som kompetencecenter tilbyde:

 1. Individuelle rådgivningsforløb i jeres institution:
  • Hvordan arbejder man med inklusion? Hvordan inkludere et barn med særlige behov?
  • Hvad kræves der af ledelse, og organisations kultur.
  • Hvordan, i en travl hverdag, kan man arbejde inkluderende?
  • Afklaring og rådgivning til forståelse af børn med særlige behov:
  • at tolke og forstå de signaler børn giver ?
   1. Børn i krise.
   2. Børn der er kontaktsvage
   3. Børn med spiseforstyrrelser
   4. Børn der er udadreagerende / indadvendte.
   5. Børn der selvdestruktive.
   6. Børn der er i konstant konflikt med børn og voksne.
   7. Børn der er overdrevent selvhjulpne.
 2. Rådgivning i forhold til forældresamarbejde:
  • Kommunikation med forældre, herunder hvor ofte og hvordan.
  • Hvordan kan vi skabe og opretholde en god kontakt med forældrene?
  • Hvordan inddrager vi forældrenes – måske meget små – ressourcer i samarbejdet?
  • Hvordan kan vi støtte forældrene i at skabe gode relationer til deres barn?
  • Hvordan forholder vi os når der uenigheder mellem forældre og personale?
  • Kønsroller i forældresamarbejdet. Mødre og fædre.
  • Forholdet mellem samarbejde og myndigshedesudøvelse.
 3. Føl ordning i Eksperimentalinstitutionen som eventuel opfølgning på et rådgivningsforløb, omkring pædagogisk metode og inklusion.
 4. Oplæg/undervisning ved personalemøder.
 5. Rådgivning af ledelse om organisering af en inkluderende kultur.

Kontakt os angående kompetencecenter.

 1. Kontakt leder Helene på tlf 32591950.
  Mail: Helene: ph8r@kk.dk
 2. Efter en kort beskrivelse eller forklaring, aftales der et besøg, der vil som regel deltage 2 personer fra Eksperimental Institutionen.
 3. Derfor er en god ide, at vide på forhånd, hvornår kan besøget kan finde sted og hvilke muligheder er der for at f.eks at tale samlet med gruppen.(f.eks på et stuemøde).
 4. Hvis forløbet er om et bestemt barn, er det vores erfaring at, at dagens struktur holdes og pædagogerne arbejder som de plejer, mens der er besøg. Det giver det bedste samlede billede af problematikken.
 5. Det kan være en god ide at ledelsen deltager når der gives feedback.