Til Fagfolk

Institutionen har 30 basispladser. 10 vuggestue og 20 børnehavepladser til børn der vokser op i familie med  psyko/sociale vanskeligheder.

Disse pladser tildeles af et særligt visitations udvalg i Københavns Kommune.

Når et barn skal visiteres foregår det via den sagsansvarlige i PPR distrikterne. Det er denne person, der udfylder skemaet og vedhæfter eventuel udtalelse fra sundhedsplejerske, daginstitution eller andre involverede fagpersoner.

Det er ikke en nødvendighed for tildeling af basisplads at der foreligger en socialsag og selvom der er en socialsag er pladserne finansieret af BUF og  derfor uden omkostninger for BBU

Visitationsmøder afholdes ca 1 om måneden.

I forhold til ovenstående kan følgende kontaktes:

Leder Helene Dahl Thruelsen  tlf +45 3259 1950 / direkte +45 3155 0017 eller mail: ph8r@kk.dk

Souschef Nadja Wolff Gustavsen Tlf direkte: +45 5353 1276 eller mail: cb4s@kk.dk